Metejón de un día

Portugal já esteve muito mais longe disto: 1 – dados oficiais sobre a economia argentina são inventados; 2 – grupo de comunicação social Clarín, que se opõe à presidente, é desmembrado. Citando os famosos politólogos argentinos Gardel e Le Pera (1935): “por una cabeza, metejón de un día, de aquela coqueta y risoña mujer […] que en una hoguera quema todo mi querer“.